Вітаємо!
Вас зареєстровано на платформі по телефону.
Реєструючись на цьому сайті та приймаючи участь в опитуванні шляхом надання відповідей на поставлені на цьому сайті запитання, Ви надаєте згоду на обробку персональних даних, та підтверджуєте, що були повідомлені про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних, свої права та осіб, яким можуть бути передані персональні дані.
Чекайте на замовлення.
У разі надходження запиту на вашу продукцію від закупівельника, ви отримаєте повідомлення.
Відповідь: У вашому кабінеті буде оновлюватись інформація від закупівельників: запит продукції на поточний тиждень. Радимо регулярно переглядати.